Babits Mihály Gimnázium 1047 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18 tel: 2-334-536
Comenius-projekt beszámoló
Comenius-projekt beszámolóIskolánk 2010 és 2013 között egy COMENIUS-projekten (rövidített elnevezése: EUROPBS) dolgozik az Amszterdami Egyetem (VU University) irányításával. A pályázatot az Európai Iskolahálózat (European School Network) keretében készítettük. A Lifelong Learning Programme ( Élethosszig tartó tanulás) keretében, 5 európai ország (Finnország, Hollandia, Magyarország, Portugália, Törökország) egy középiskolája és 2 egyetem (Amszterdam, Tampere) együttműködésével a célunk: kialakítani és kipróbálni egy olyan modellt, amely a pozitív viselkedési normák megerősítésére épül. Ennek a módszernek az angol nyelvű elnevezése Schoolwide Positive Behaviour Support, rövidítése (SWPBS), magyarul „Az egész iskolára kiterjedő pozitív viselkedési normák megerősítése". Ez a modell magában foglalja az iskolai környezet és az iskolai élet minden összetevőjének olyan kialakítását, amely eredményesebbé teszi a tanulók tanulmányi teljesítményét, és megelőzi a magatartási problémákat.A tervezett célkitűzések és a várható eredmények a következők:


   1. Javítani a tanulók tanulmányi teljesítményét.

   2. Kifejleszteni olyan stratégiákat, melyek segítik a tanárokat az osztályokban és a tanórákon folyó munka szervezésében, a magatartási problémák kezelésében.

   3. A problémás esetek összegzése és elemzése alapján olyan konkrét cselekvési tervet és eszközöket adni az iskola és a tanárok kezébe, melynek segítségével hatékonyan kezelhetik a deviáns magatartásból adódó konfliktusokat.

   4. Az európai iskolák tapasztalataikat felhasználva egységes megoldásokat és megközelítési módokat dolgozzanak ki, figyelembe véve a kulturális különbségeket is.

   5. Olyan egységes szemléletmódot kialakítani, amely segít abban, hogy a fegyelmi problémákat megelőzzük.

   6. Hatékonyabbá tenni az együttműködést tanárok, diákok, szülők és az iskolai élet más résztvevői között.

   7. Növelni mind a tanárok, mind a diákok motiváltságát.

   8. Ösztönző iskolai környezetet és hangulatot kialakítani.A projekt első találkozóján, 2010. novemberében melyet az Amszterdami Egyetem szervezett, több előadáson és munkamegbeszélésen vettünk részt.
A projekttel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a Babits Mihály Gimnáziumban, megalapítása óta, sikeres oktatás és nevelés folyik. Az itt tanító tanárok nagyon lelkes és áldozatos munkát végeznek. Nagyon sok olyan tanórán kívüli program is színesíti a diákéletet, amely értékteremtő és értékközvetítő. Hasznos szabadidős elfoglaltságot jelent a diákoknak, hozzájárulva a jó teljesítményhez és a magatartási problémák megelőzéséhez is.
A projekttel végzett közös munkától azt várjuk, hogy minél sikeresebben válaszolhassunk az újabb kihívásokra, és minél eredményesebben készíthessük föl diákjainkat minden területen.
A projekt keretében megalakítottuk a munkacsoportot, melynek tagjai: Antal István, Kaposiné Bodó Anna, Kéfer Ferenc, Martonné Czemel Katalin, Papp Márta, Pataki Marianna.

2011. márciusában az Amszterdami Egyetem tanára tartott számunkra kétnapos továbbképzést. Májusban a mi iskolánk adott otthont a projekt 2. konferenciájának, melynek során előadásokat hallhattunk, illetve megbeszéltük az eddigi munkát, tapasztalatokat, a jövőre vonatkozó terveket.


Iskolánkban a következő értékekre szeretnénk figyelni: Legyél felelősségteljes, illemtudó, tisztelettudó és toleráns!
Antal Erika, Somodiné Nagy Ilona

 


.: Euro PBS - 2011 Április :.

.: Euro PBS - 2011 Július :.


A honlapot üzemelteti: Marton Sándor tanár úr
2007-2016 Babits Mihály Gimnázium
tárhelytárhely