Babits Mihály Gimnázium 1047 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18 tel: 2-334-536
Nemzetközi Kapcsolatok
DIÁKCSERÉK, ESN, EUROPEAN SCHOOL NETWORK

Iskolánk tagja a European School Networknek, az Európai Iskolahálózatnak, melynek célja, hogy sokoldalú nemzetközi kapcsolatokra és együttműködésre nyújtson lehetőséget minél több európai iskola diákjai és tanárai számára. A programot finn iskolák indították el 2008-ban, miután korábban együtt dolgoztunk velük egy projekten. Az alapító intézmények a finn iskolák külföldi testvériskolái, jelenleg 23 iskola 9 országból (Finnország, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszország, Portugália, Törökország, Izrael és Magyarországról egyedül a mi iskolánk.)
Az ESN lehetőséget biztosít egyéni és csoportos diákcserékre. Az iskolahálózatban résztvevő intézmények gondosan kiválasztott iskolák, a diákcserék megszervezése személyes ismeretségen és korábbi együttműködésen alapul. Az ESN honlapja: www.esnetwork.eu
Az érdeklődő diákok a tanárkoordinátorok segítségével találnak cserediák-partnert. Majd egy kölcsönös megegyezést írnak alá, hogy fogadják egymást otthonaikban, az utazás során részt vesznek a tanórákon, és betartják az iskolai szabályokat. A vendéglátó családok biztosítják a szállást és az étkezést, fogadják a vendégdiákot a repülőtéren vagy vasútállomáson. Az utazó diák csak az utazás és a biztosítás költségeit fizeti. A részvétel feltétele a jó magatartás és a jó tanulmányi eredmény, a korhatár 15 év. Minden résztvevő iskola tanár-koordinátora segíti a diákcserék szervezését. Ők jól ismerik egymást, e-mailen és telefonon keresztül állandó kapcsolatot tartanak. Évente találkoznak az ESN-konferenciákon, melyet minden év októberében egy tagintézmény szervez. Ezen a konferencián értékelik az előző tanév programjait, megtervezik a további közös munkát. Ez a személyes találkozás mindig nagyon fontos ahhoz, hogy a diákokat kísérő nélkül is elengedhessék egymás iskoláiba. Nálunk a tanár-koordinátor Balázs-Szakmári Csilla és Wiedemann Krisztina tanárnők. Az érdeklődő tanulók és szülők tőlük kérhetnek tájékoztatást, segítséget (szakmari.csilla@babits.hu, wiedemann.krisztina©babits.hu).
Az ESN keretében több száz diákcserére került sor, egyéni és csoportos utazások során.
A mi iskolánkból is nagyon sok tanulónk vett részt cserediák-utazáson: Hollandiába, Olaszországba, Németországba, Finnországba, Portugáliába, korábban Spanyol- és Lengyelországba utaztak diákjaink, illetve fogadtak ezekből az országokból vendégeket. Minden kapcsolat barátsággá alakult, azóta is tart, és sok felejthetetlen élményt nyújtott minden résztvevő számára az utazás és a vendéglátás. A külföldi diákok is otthon érzik magukat nálunk, szívesen jönnek hozzánk, és a mi tanulóink is örömmel számolnak be utazásaikról.
2010-ben az egyéni diákcserék mellett közös, baráti projekteket is elindítottunk. Ennek keretében már szép hagyománnyá vált, hogy minden nyáron külföldi és babitsos diákok együtt dolgoznak önkéntes segítőként az Újpesti Napközis Táborban. Felejthetetlen élményt jelent mind a kisgyerekeknek, mind az ESN-diákoknak a Eurotour-camp: gazdagítja világlátásukat, tudásukat, motiválja nyelvtanulásukat, elősegíti szociális érzékenységük, szervezőkészségük, önállóságuk fejlődését. Más iskolák is szerveznek különböző projekteket:az amersfoorti holland iskola Cross Your Borders címmel általános, az egész világot érintő problémákról rendezett találkozót, melynek során a diákok riportokat, filmeket készítettek. Tőlünk 4 diákunk vett részt ezen. A wiesbadeni német iskola az ünnepek témája köré szervezett egy témahetet, ezen 5 tanulónk vett részt. A finnek téli sporttábort, a törökök tudományos diákköri találkozót, az olaszok ételspecialitások készítését, a kölni német iskola futótábort, a leideni holland iskola zenei találkozót, a portugál iskola művészeti tábort szervezett.
Az ESN kitűnő lehetőséget biztosít az egyszerű és eredményes nemzetközi együttműködésre, az idegen nyelvek gyakorlására (a honlap és az együttműködés nyelve az angol, de természetesen más nyelvek gyakorlására is hasznos), más országok szokásainak, kultúrájának, iskolarendszerének megismerésére, a külföldi utazásokra, így nagy öröm, hogy a mi iskolánk is ESN-iskola, és reméljük, minél többen részesülhetnek ezekből az előnyökből.
[/html]

A honlapot üzemelteti: Marton Sándor tanár úr
2007-2016 Babits Mihály Gimnázium
tárhelytárhely