Babits Mihály Gimnázium 1047 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18 tel: 2-334-536
WiFi felhasználói szabályzat
Kedves Diákok!


Az iskolában 2017. szeptemberétől megújult a WIFI hálózat.
A felújítás során két különböző nevű hálózat került kiépítésre.


A BABITS_STUDENT a diákok számára hozzáférhető. Az erre való csatlakozás önkéntes, de a csatlakozással el kell fogadni a felhasználási szabályzatot. Azzal, hogy csatlakozol, élsz a felhasználási jogoddal, de ezzel együtt jár a felhasználási szabályok betartásának kötelezettségei is.


A BABITS_WIFI hálózat a tanárok által használt, ehhez való hozzáférés jelszóval védett.

A WIFI rendszer használati szabályai


1. Minden internetezés logolásra (rögzítésre) kerül, így minden csatlakoztatott eszköz beazonosítható, s az eszközök kommunikációjában végzett tevékenységek láthatók. Hisszük, hogy senki nem áll rossz szándékkal az új rendszerünkhöz, így a WIFI elérése tanulóink számára egy pozitív dolog lesz! 


2. A rendszer önellátó, de csak ha a diákok a szabályokat betartják. Ezért tartózkodj a hálózat rendeltetésszerű működését és biztonságát megzavaró, veszélyeztető tevékenység folytatásától (hálózati eszközök feltörése, átkódolása).


3. Órán ne internetezz, ha erre nem a tanár kért fel órai munka keretében!


4. Tilos jogszabályokba ütköző tevékenységek végzése: mások személyiségi jogainak megsértése (rágalmazás, illegálisan készített felvételek nyilvánosságra hozása stb.), tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (piramisjáték), szerzői jogok megsértése (szoftver jogszerűtlen letöltése, terjesztése, stb.)!


5. Tilos a hálózatot indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon igénybevevő tevékenység (elektronikus játékok, video és filmanyagok le- feltöltése)!


6. Tilos a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata!


7. Tilos a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység!


8. A hálózat felhasználásával tilos a haszonszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és reklámozás, valamint a reklámok terjesztése!


9. Annak érdekében, hogy más is hozzáférhessen a megfelelő sávszélességű Internethez, kérjük, csak annyi ideig csatlakozzanak a WIFI-re, ameddig feltétlenül szükség van rá!


Várjuk a visszajelzéseket is, hogy hogyan működik a WIFI, hogy tudjuk az esetleges hibákat javítani.


A honlapot üzemelteti: Marton Sándor tanár úr
2007-2016 Babits Mihály Gimnázium
tárhelytárhely