Negyedik osztályosok írásbeli felvételi eredménye iskolánkban és a szóbelire behívás ponthatára

A dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételeiket,
amennyiben az eltér a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól
az iskola intézményvezetőjének címezve, az alábbi email címre juttathatják el:

2023.01.27. 16:00-ig

babitsmihalygimnazium@gmail.com