Angol előrehozott érettségi

Szerző: Vindics Dóra Közzétéve:

Angol előrehozott érettségi – Szaktanári javaslatok

A legfontosabb szempont, hogy nagyon megfontolt, átgondolt döntést hozzanak az
előrehozott érettségit illetően. Az iskola által preferált sorrend: előrehozott érettségi esetén
előbb középszintű érettségi, ennek sikeres, vagyis 95% fölötti teljesítése esetén szintemelő
érettségi.
Emelt szintű érettségi vizsgát csak akkor érdemes tenni, ha biztosak vagyunk abban, hogy az
eredmény 90% fölötti lesz. A 2024-től érvénybe lépő pontszámítás szerint középszinten egy
100%-os érettségi 67 érettségi pontot ér majd az új rendszer szerint, emelt szinten pedig az
érettségi pontok száma egyenlő az elért %-os eredménnyel! Vagyis, egy gyengébb emelt
szintű érettségivel sok pont veszhet el.
Az érettségi előfeltétele előrehozott érettségi esetén a sikeres osztályozóvizsga. Az
osztályozóvizsgán kapott osztályzatok a 11. és 12. évfolyam jegyei lesznek a
bizonyítványban, és a továbbtanulás pontszámát, sikerességét is befolyásolják. Ekkor a tanuló
a 11. évfolyam közben, áprilisban tesz osztályozóvizsgát a 11. és 12. évfolyamból, és 11. év
végén május-júniusban teszi le az előrehozott érettségit. Az iskolai osztályozóvizsgák egy
egész évfolyam tananyagát kérik számon, vagyis egy áprilisi osztályozóvizsgán az év közben
angolórákon szerzett jegyek nem számíthatók be az év végi angol osztályzatba. Plusz, egy
teljes év – a 12. évfolyam – anyagát előre kell elsajátítania az előrehozott érettségire készülő
diáknak.
A további lehetőség a nyelvtanulással kapcsolatban, hogy a tanuló tovább folytatja az angol
nyelv tanulását 11. évfolyamon, ebben az esetben 11. osztály végén az osztályzatot a tanév
közbeni teljesítményére kapja. Ez is egy fontos szempont lehet a mérlegeléshez, mert a tanév
során kiegyenlítettebb a számonkérés, több lehetőség jó osztályzatok szerzésére, mint egy
egyszeri vizsgaszituációban. Ebben az esetben osztályozóvizsgát a 12. évfolyam
tananyagából a 11. évfolyam elvégzése után, augusztusban tehet. Előrehozott érettségijére
pedig az azt követő őszön kerül sor.
Ha nem terveznek előrehozott érettségit, akkor 12. évfolyam végéig tanulják az angol
nyelvet, a szokásos módon év közbeni teljesítményükre kapnak osztályzatot, és utána
érettségiznek.
Az eredményes nyelvvizsgák, a középfokú B2 és felsőfokú C1 szinten elért vizsgák
eredményeiből nem következik automatikusan, hogy jeles, vagyis 5-ös eredményt ér el
valaki.
Az osztályozóvizsga sikeressége függ természetesen a pillanatnyi vizsgahelyzettől is, a diák
adott napon nyújtott teljesítményétől és lelkiállapottól. (Előfordult, hogy B2 vizsgával
rendelkező, nagyon ügyes tanítványunk osztályozóvizsgán csak közepes, 3-as osztályzatot
kapott, mert éppen aznap és éppen a kihúzott témakörrel kapcsolatban olyan teljesítményt ért
el.)
Osztályozóvizsgán 2 írásbeli és 2 szóbeli feladatsort kell megoldani a tanulóknak a 11. és 12.
évfolyam lezárásához. (Fakultáció esetén még egyet!) Az írásbelik a 4 készség tudását mérik a
szövegértés, nyelvtan, hallás utáni szövegértés és a fogalmazás feladatokkal.
A szóbelin a témakörök alapján kérdésekre adott válaszaik, valamint az önálló témakifejtés
feladatokkal mérjük a tanulók felkészültségét. A szóbeli értékelés szempontjai: a feladat
teljesítése, a szókincs, a nyelvtan és a folyamatos beszéd. A témakörök megegyeznek az
érettségi szóbeli témaköreivel:

  • 1. Személyes vonatkozások, család
  • 2. Ember és társadalom
  • 3. Környezetünk
  • 4. Az iskola
  • 5. A munka világa
  • 6. Életmód
  • 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
  • 8. Utazás, turizmus
  • 9. Tudomány és technika
  • 10. Gazdaság

Ha az őszi osztályozóvizsgák és az előrehozott érettségi mellett döntenek, az
igazgatóhelyettesnél kell jelentkezni. Az osztályozóvizsgák augusztus végén lesznek,
októberben pedig az érettségi.
Az érettségire korábbi évek feladatsorait javasolt gyakorolni (ezek az interneten, az Oktatási
Hivatal honlapjáról letölthetők), a tanulók a megoldókulcs segítségével tudják ellenőrizni a
feladatokat.
Szóbelire Az angol szóbeli gyakorlatok érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak című könyv
tartalmazza az érettségi témaköreit és a középszintű érettségi típusfeladatait. A Színes
kérdések és válaszok C1 szinten segíti a felkészülést, a magasabb szintű szókincs elsajátítását,
az osztályozó és az emelt szintű érettségire is nagyon fontos ez a könyv. A sikeres és magas
pontszámú emelt szintű angol érettségihez inkább C1 szintű tudás szükséges a típusfeladatok
miatt. Korábbi évek tapasztalatai alapján, a középszintű érettségin általában 90% fölötti
eredményeket értek el tanítványaink, nem egy esetben 100%-ot is. Az érettségire külön kell
jelentkezni a sikeres osztályozóvizsgák után, szeptemberben. Előre nem tudjuk, melyik
iskolát választják ki vizsgahelynek, az utóbbi 2 évben a mi iskolánk is vizsgahely volt,
amennyiben nem leszünk vizsgahely, akkor másik iskolában érettségiznek a tanulók.
Aki osztályozóvizsgán teljesíti a 11-12.évfolyam követelményeit, befejezheti angol nyelvi
tanulmányait a gimnáziumban. Arra is van azonban lehetőség, hogy a sikeresen letett
középszintű érettségi vizsga esetén, az emelt szintre is tanórán készüljön fel a tanuló. Ilyen
irányú igényét szintén az igazgatóhelyettesnél kell jelezni.
Ez azt is jelentheti ugyanakkor, hogy 2 éven át nem lesz angolórája, és szeptembertől maga
készül fel az előrehozott érettségire is Ugyanakkor az idegen nyelvi tudás szinten tartásához
állandó, minden napos nyelvi gyakorlás szükséges, és bár a tanulónak az angolórák helyett
lyukasórája lesz, ezt a szempontot is mérlegelni kell.

Ha további kérdésük van, keressenek, szívesen segítek.
Sok sikert, minden jót kívánok!