Véglegesített felvételi listák

 (Mindegyik rész az OM azonosítók növekvő sorrendje szerint van rendezve.)

041- JAPÁN EMELT KÉPZÉS

042- NÉMET EMELT

043 ANGOL-SPANYOL

044- ANGOL-FRANCIA

045 – ANGOL – NÉMET

081 – NYOLCOSZTÁLYOS ANGOL

082 – NYOLCOSZTÁLYOS NÉMET