Előrehozott érettségi – szaktanári javaslatok

A legfontosabb szempont, hogy nagyon megfontolt, átgondolt döntést hozzanak az előrehozott érettségit illetően. Az iskola által preferált sorrend: előrehozott érettségi esetén előbb középszintű érettségi, ennek sikeres, vagyis 95% fölötti teljesítése esetén szintemelő érettségi.
Emelt szintű érettségi vizsgát csak akkor érdemes tenni, ha biztosak vagyunk abban, hogy az eredmény 90% fölötti lesz. A 2024-től érvénybe lépő pontszámítás szerint középszinten egy 100%-os érettségi 67 érettségi pontot ér majd az új rendszer szerint, emelt szinten pedig az érettségi pontok száma egyenlő az elért %-os eredménnyel! Vagyis, egy gyengébb emelt szintű érettségivel sok pont veszhet el.
Az érettségi előfeltétele előrehozott érettségi esetén a sikeres osztályozóvizsga. Az osztályozóvizsgán kapott osztályzatok a 11. és 12. évfolyam jegyei lesznek a bizonyítványban, és a továbbtanulás pontszámát, sikerességét is befolyásolják. Ekkor a tanuló a 11. évfolyam közben, áprilisban tesz osztályozóvizsgát a 11. és 12. évfolyamból, és 11. év végén május-júniusban teszi le az előrehozott érettségit. Az iskolai osztályozóvizsgák egy egész évfolyam tananyagát kérik számon, vagyis egy áprilisi osztályozóvizsgán az év közben angolórákon szerzett jegyek nem számíthatók be az év végi angol osztályzatba. Plusz, egy teljes év – a 12. évfolyam – anyagát előre kell elsajátítania az előrehozott érettségire készülő
diáknak.
A további lehetőség a nyelvtanulással kapcsolatban, hogy a tanuló tovább folytatja az angol nyelv tanulását 11. évfolyamon, ebben az esetben 11. osztály végén az osztályzatot a tanév közbeni teljesítményére kapja. Ez is egy fontos szempont lehet a mérlegeléshez, mert a tanév során kiegyenlítettebb a számonkérés, több lehetőség jó osztályzatok szerzésére, mint egy egyszeri vizsgaszituációban. Ebben az esetben osztályozóvizsgát a 12. évfolyam tananyagából a 11. évfolyam elvégzése után, augusztusban tehet. Előrehozott érettségijére pedig az azt követő őszön kerül sor.
Ha nem terveznek előrehozott érettségit, akkor 12. évfolyam végéig tanulják az angol nyelvet, a szokásos módon év közbeni teljesítményükre kapnak osztályzatot, és utána érettségiznek. Az eredményes nyelvvizsgák, a középfokú B2 és felsőfokú C1 szinten elért vizsgák eredményeiből nem következik automatikusan, hogy jeles, vagyis 5-ös eredményt ér el valaki.
Az osztályozóvizsga sikeressége függ természetesen a pillanatnyi vizsgahelyzettől is, a diák adott napon nyújtott teljesítményétől és lelkiállapottól. (Előfordult, hogy B2 vizsgával rendelkező, nagyon ügyes tanítványunk osztályozóvizsgán csak közepes, 3-as osztályzatot kapott, mert éppen aznap és éppen a kihúzott témakörrel kapcsolatban olyan teljesítményt ért el.)
Osztályozóvizsgán 2 írásbeli és 2 szóbeli feladatsort kell megoldani a tanulóknak a 11. és 12. évfolyam lezárásához. (Fakultáció esetén még egyet!) Az írásbelik a 4 készség tudását mérik a szövegértés, nyelvtan, hallás utáni szövegértés és a fogalmazás feladatokkal.
A szóbelin a témakörök alapján kérdésekre adott válaszaik, valamint az önálló témakifejtés feladatokkal mérjük a tanulók felkészültségét. A szóbeli értékelés szempontjai: a feladat teljesítése, a szókincs, a nyelvtan és a folyamatos beszéd. A témakörök megegyeznek az érettségi szóbeli témaköreivel:

  • 1. Személyes vonatkozások, család
  • 2. Ember és társadalom
  • 3. Környezetünk
  • 4. Az iskola
  • 5. A munka világa
  • 6. Életmód
  • 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
  • 8. Utazás, turizmus
  • 9. Tudomány és technika
  • 10. Gazdaság

Ha az őszi osztályozóvizsgák és az előrehozott érettségi mellett döntenek, az igazgatóhelyettesnél kell jelentkezni. Az osztályozóvizsgák augusztus végén lesznek, októberben pedig az érettségi.
Az érettségire korábbi évek feladatsorait javasolt gyakorolni (ezek az interneten, az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthetők), a tanulók a megoldókulcs segítségével tudják ellenőrizni a feladatokat.
Szóbelire Az angol szóbeli gyakorlatok érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak című könyv tartalmazza az érettségi témaköreit és a középszintű érettségi típusfeladatait. A Színes kérdések és válaszok C1 szinten segíti a felkészülést, a magasabb szintű szókincs elsajátítását, az osztályozó és az emelt szintű érettségire is nagyon fontos ez a könyv. A sikeres és magas pontszámú emelt szintű angol érettségihez inkább C1 szintű tudás szükséges a típusfeladatok miatt. Korábbi évek tapasztalatai alapján, a középszintű érettségin általában 90% fölötti eredményeket értek el tanítványaink, nem egy esetben 100%-ot is. Az érettségire külön kell jelentkezni a sikeres osztályozóvizsgák után, szeptemberben. Előre nem tudjuk, melyik iskolát választják ki vizsgahelynek, az utóbbi 2 évben a mi iskolánk is vizsgahely volt, amennyiben nem leszünk vizsgahely, akkor másik iskolában érettségiznek a tanulók.
Aki osztályozóvizsgán teljesíti a 11-12.évfolyam követelményeit, befejezheti angol nyelvi tanulmányait a gimnáziumban. Arra is van azonban lehetőség, hogy a sikeresen letett középszintű érettségi vizsga esetén, az emelt szintre is tanórán készüljön fel a tanuló. Ilyen irányú igényét szintén az igazgatóhelyettesnél kell jelezni.
Ez azt is jelentheti ugyanakkor, hogy 2 éven át nem lesz angolórája, és szeptembertől maga készül fel az előrehozott érettségire is Ugyanakkor az idegen nyelvi tudás szinten tartásához állandó, minden napos nyelvi gyakorlás szükséges, és bár a tanulónak az angolórák helyett lyukasórája lesz, ezt a szempontot is mérlegelni kell.

Ha további kérdésük van, keressenek, szívesen segítek.
Sok sikert, minden jót kívánok!