Tanévzáró koncert – teljes felvétel

AZ ÉNEKKARI KONCERT BEVÉTELE
Tanévzáró jótékonysági énekkari koncertünkön 300195 Ft adomány gyűlt össze.
Év végi koncertünk nemcsak üdítő összefoglalása volt az iskolai kis- és nagykórus éves
munkájának, illetve nemcsak a vakáció miatti önfeledt örömöt fejezte ki, de jótékonysági célokat is
szolgált.
A kárpátaljai Aknaszlatina magyar iskoláját és óvodáját támogattuk a hangverseny
bevételéből. Az ukrán-magyar határ közelében fekvő, 8300 fős kis település lakosainak egyharmada
magyar anyanyelvű. Az, hogy az ottani magyarság nem menekült át a határon a háború kitörésekor,
jórészt a település három magyar oktatási intézményének: az óvodának, általános és középiskolának
köszönhető. Őket segítjük adományunkkal a mostani nehéz helyzetben.
Az összegyűlt adományt a „Káposztásmegyeri Fogódzó Alapítvány” felelőse vette át, az ő
segítségével élelmiszert juttatunk át a határon, közvetlenül a rászorulóknak.
Köszönjük szépen mindenkinek a nagylelkű adományokat!